top of page

Bedrift

 

Behandling - Arbeidsplassvurdering - Trening

 

Moen Fysioterapi - BEDRIFT - er et helhetlig tilbud for enkeltpersoner og små-mellomstore bedrifter innen forebygging og behandling av belastningslidelser.  

Arbeidsplassvurdering og ergonomi
Behandlingsavtaler for ansatte
Forebyggende trening
Kurs og foredrag
Arbeidsplassvurdering

 

Vi utfører arbedsplassvurderinger hvor den enkeltes arbeidsstasjon blir ergonomisk vurdert og stol, bord, pc skjerm, tastatur, datamus, lyd, lys osv blir tilpasset for å redusere faren for belastnignslidelser. 

 

Vi søker alltid å finne gode ergonomiske løsninger ved å kombinere vår kompetanse som klinikere med de synspunkter du som arbeidstaker har. 

 

Vi bistår ved tilrettelegging av arbeidsplasser, gir råd ved innkjøp av nytt inventar og utstyr, samt veileder ansatte slik at belastningsplager kan forebygges. 

Behandlingsavtale

 

Bedrifter kan inngå samarbeid med Moen fysioterapi om undersøkelse og behandling av sine ansatte. 

 

  • Bedriftsavtale innebærer at de ansatte kommer raskt til behandling og ikke står på venteliste

  • Henvisning fra lege er ikke nødvendig

  • Har bedriften behandlingsforsikring for sine ansatte, fakturerer vi forsikringsselskapet direkte.

  • Vi utfører alle former for fysioterapibehandling. 

 

KORT VENTETID - bedriftsavtalen gir garanti om konsultasjon innen 48 timer.  

 

 

Kurs og foredrag
 
Vi holder kurs og foredrag om forebygging av belastningslidelser. Ca 60 i varighet, og vil øke de ansattes kunnskap om belastningslidelser, årsaksforhold og hvordan forebygge plager relatert til arbeidet som utføres i bedriften. 
Trening for ansatte

 

Vi tilbyr treningsoppfølging for ansatte i våre nye treningslokaer på Danmarksplass eller ute i bedriftene. 

 

Forebyggende aktiviteter

Vi kan gi bedriften konkrete forslag til forebyggende tiltak som er skreddersydd bedriftens ønsker. Alt ifra enkle og effektive øvelser til bruk ved pulten, til humørfylt gruppetrening i sal for ansatte eller individuelle øvelser som utføres hjemme eller på treningssenter. 

  • Generelle trenings/aktivitetsplaner for alle ansatte

  • Øvelser til daglige mikropauser ved pulten, 1-3 min

  • Lett trening som kan gjøres i løpet av arbeidsdagen, 5-10 min vrighet

  • Gruppetrening i sal eller rom/korrridor på arbeidsstedet

  • Individuelle tilrettelagte øvelser til bruk hjemme eller på treningssenter. 

 

Trening hos din bedrift

Gruppetrening

Vi holder gruppetreninger for bedrifter ledet av fysioterapeut, hvor vi kommer ut til bedriftene. Det forutsetter at bedriften har et egnet rom/korridor for slik aktivtet. Vi instruererde ansatte i aktuelle øvelser tilrettelagt for målgruppen. 

 

Treningsrom

For bedrifter med eget treningsrom tilbyr vi treningsveiledning for ansatte i riktuig bruk av apparatene og korrekt utførelse av øvelser. Vi er også behjelpelig med veiledning i evt innkjøp av nytt utstyr. 

bottom of page